LADY SALUKSEN SOPIMUSEHDOT

ASIAKKUUS

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Lady Saluksen palveluja palvelusopimuksen voimassaoloaikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kuntosalipalveluihin ja/tai ryhmäliikuntapalveluihin siten kuin asiakkuustilauksessa on yksilöity.

Kuntosalipalvelut sisältävät Lady Saluksen kuntoilulaitteiden käytön, virtuaaliliikuntapalvelujen käytön sekä oheispalvelut kuten infrapunasaunat, sauna, hierovat tuolit, solarium. Ryhmäliikuntapalvelut sisältävät Lady Saluksen kaikkien ryhmäliikunta-aikataulussa esitettyjen ohjattujen sekä virtuaalisten ryhmäliikuntatuntien rajattoman käytön, kuntosalin sekä oheispalvelut kuten infrapunasaunat, sauna, hierovat tuolit, solarium.

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Lady Salus voi yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai Lady Saluksen aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan. Lisäksi asiakas tiedostaa ja hyväksyy, ettei Lady Salus voi aina taata osallistumispaikkaa liikuntatunnille tai muuhun palveluun ja pääsy voi olla muutoin rajoitettu. Asiakas on tietoinen, että Lady Salus toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa.

Asiakkuus jatkuu peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, 1 kk irtisanomisajalla. Hinta säilyy peruskauden jälkeen samana. Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti peruskauden jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyys viimeistään 1 kuukausi ennen peruskauden päättymistä. Maksuperuste asiakkuudelle on voimassa oleva kulkuoikeus ja maksuperuste ei poistu maksuja lopettamalla, vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti (joko sähköpostitse tai paikan päällä). (Ks. lisää kohta irtisanoutuminen). 

Ikäraja Lady Salukselle on 15 vuotta täyttävä, eli sinä vuonna kuin asiakas täyttää 15 vuotta, hän saa liittyä asiakkaaksi. Alaikäisen henkilön maksuista vastaa huoltaja sekä asiakkuussopimuksen allekirjoittaa huoltaja.


KERTAKORTIT
Lady Saluksen kertakortti vaihtoehdoista löydät 10x kuntosali- sekä yhdistelmäkortin ja 25 kerran kuntosali- sekä yhdistelmäkortin. Kertakortit maksetaan kerralla verkkokaupassa tai kassaan käteisellä, kortilla tai liikuntaeduilla. 10x kortit ovat voimassa 3 kuukautta ostopäivästä ja 25x kortit ovat voimassa 6 kuukautta ostopäivästä. Voimassaoloaikaa voi pidentää 5€ lisämaksulla per viikko, pyyntö pidennyksestä on kuitenkin tehtävä ennen voimassaoloajan päättymistä tai viimeistään 14vrk päättymisestä. Yksi kerta on yksi ohjattu tunti ja/tai salikäynti, jonka jälkeen voi käyttää myös muita oheispalveluitamme. Kahdesta ohjatusta tunnista veloitetaan kortilta kaksi kertaa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Lady Saluksen henkilökunnalle, jos hän ei ole saanut kertakorttiaan leimattua vastaanoton lukijassa tullessaan kuntoilemaan. Henkilökunta vähentää tällöin yhden treenikerran. Ilmoittamatta jättäminen katsotaan luvattomaksi treenaamiseksi ja tästä seuraa varoituksen ja sakon jälkeen toistuvana asiakkuuden päättäminen. 

 

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Asiakas sitoutuu perehtymään Lady Saluksen sopimusehtoihin sekä sääntöihin, jotka ovat luettavissa nettisivuillamme (ladysalus.fi) sekä vastaanotossa.

Asiakas ei saa käyttää päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita Lady Saluksella. Jos asiakas tulee liikuntakeskukseen päihtyneenä, henkilökunnalla on lupa poistaa asiakas Lady Saluksen tiloista.

Asiakkaan on ilmoitettava Lady Salukselle yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

ASIAKKUUDEN PALVELUMAKSU

Asiakassopimukseen kirjataan asiakkuusmaksun eräpäivä (1. tai 15. pvä) sekä asiakkuusmaksun suoritustapa. Laskut lähtevät asiakkaille sähköpostilaskuina, ja suositus on vaihtaa lasku verkkopankissa e-laskuun ensimmäisen laskun jälkeen. E-laskun tilaaminen onnistuu etsimällä laskuttajista Salus Ladies Oy:n ja lisäämällä tunnistetietoihin aiemmasta laskusta viitenumero. Viitenumero vaihtuu jokaisessa laskussamme, eli ethän aseta maksua verkkopankkiisi toistuvaksi maksuksi, vaan tilaa e-lasku. Näin saat aina oikealla summalla ja viitenumerolla varustetun laskun, ja jos hyödynnät työnantajan tarjoamia liikuntaetuja maksuissasi, ne otetaan automaattisesti e-laskuissa huomioon. Asiakkuusmaksun parerilaskutuksesta perimme 6 euron laskutuslisän/lasku. Liikuntaeduilla maksettaessa huomioimme maksut laskutusaikataulumme mukaisesti. 

 

Mahdolliset hinnan muutokset ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.

 

Lady Salus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaiden maksuihin.

 

Maksujen viivästyessä on Lady Saluksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut suoraan perintätoimistolle. Mikäli lasku on siirtynyt perintätoimistolle, se tulee hoitaa suoraan heille, eikä kassaan tai Lady Saluksen tilille maksaminen enää onnistu. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkaan asiakkuus irtisanoa Lady Saluksen toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla. Edellä mainitussa tapauksessa asiakkaan tulee maksaa yhden kuukauden irtisanoutumismaksu, aloitusetu sekä tarvittaessa todellinen asiakkuuden kesto (ks. kohta asiakkuuden irtisanominen).

ASIAKKAAN HENKILÖKOHTAINEN AVAINKORTTI / TÄGI

Avainkortti/ tägi on henkilökohtainen. Avainkortti / tägi on oltava aina mukana tultaessa Lady Salukselle ja se on luettava vastaanoton lukijassa. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. 

 

Avainkortin / tägin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Lady Saluksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu Lady Saluksen henkilökunnalle, seuraa siitä kirjallinen huomautus asiakkaalle. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa Lady Saluksen puolesta välittömästi. Edellä mainitussa tapauksessa asiakkaan tulee maksaa Lady Salukselle yhden kuukauden irtisanoutumismaksu, aloitusetu ja tarvittaessa todellinen asiakkuuden kesto (ks. kohta asiakkuuden irtisanominen).

 

Mikäli asiakas luovuttaa avainkorttinsa tahallisesti sellaiselle henkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa Lady Saluksen asiakkuutta ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Lady Saluksen palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 150€ sakko. Tässä tapauksessa Lady Saluksella on myös mahdollista irtisanoa asiakkaan asiakkuus päättymään välittömästi.

 

Mikäli asiakas päästää tahallisesti Lady Saluksen tiloihin sellaisen henkilön, jolla ei ole voimassa olevaa Lady Saluksen asiakkuutta ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Lady Saluksen palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 150€ sakko. Tässä tapauksessa Lady Saluksella on myös mahdollista irtisanoa asiakkaan asiakkuus  päättymään välittömästi.

 

 

 

ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Kaikki asiakkuudet ovat irtisanottavissa kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Tauko ei poista irtisanomisaikaa, eli tauolla ollessa irtisanottaessa irtisanomiskuukausi tulee maksettavaksi samanlailla kuin ilman taukoa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti liikuntakeskuksen jarvenpaa@ladysalus.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Lady Saluksen henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina. Myös määräaikaiset kk sopimukset ovat lopetettavissa kesken kauden, jolloin sopimus päivitetään vastaamaan asiakkuuden todellista kestoa. Asiakas maksaa tällöin käyttämänsä ja maksamansa kuukausikortin erotuksen käyttämältään ajalta sekä normaalin irtisanomisajan jäsenmaksun ja mahdollisen aloitusedun. Aloitusetu on kirjattu asiakkaan sopimuspaperiin. Hintaa verrataan alle 6kk tapauksissa toistaiseksi voimassa olevaan asiakkuuteen ja yli 6kk tapauksissa 6kk sopimuksen hintaan.

 

Irtisanoutumisaika / irtisanoutuminen astuu voimaan, kun Lady Saluksen henkilökunta on kirjallisesti hyväksynyt irtisanoutumisen.

 

ASIAKKUUDEN TAUOTTAMINEN

Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi kriittinen pandemiatlanne Järvenpään seudulla, pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukautta), raskauden, armeijan, toisella paikkakunnalla / toisessa maassa tapahtuvan opiskelujakson tai työttömyyden johdosta voidaan asiakkuus tauottaa määräajaksi ilmaiseksi. Taukoaika astuu voimaan, kun Lady Salus on kirjallisesti hyväksynyt tauotuksen ja saanut nähdä tarvittavat dokumentit. Taukoaika ei lyhennä sopimusehtojen mukaista 1 kuukauden irtisanomisaikaa eikä määräaikaisuutta. Asiakkaan tulee ilmoittaa tauotuksen tarpeesta sekä jatkosta aina edellisen kuukauden puoleen väliin mennessä kirjallisesti jarvenpaa@ladysalus.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Lady Saluksen henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina. Jo muodostuneita ja asiakkaille lähetettyjä laskuja emme hyvitä.

Taukoaikana avainkorttisi / tägisi ei toimi ja et saa laskuja. Jos henkilökunta huomaa sinut taukoaikana kuntoilemassa tai käyttämässä palveluitamme, on Lady Saluksen henkilökunnalla oikeus lähettää sinulle normaali kuukausimaksu, eikä taukomaksua palauteta.

PANDEMIA & MUUT KESKUKSESTA RIIPPUMATTOMAT POIKKEUSTILAT

Poikkeustilalla tarkoitetaan väliaikaista yhteiskunnallista tilannetta, jolloin normaali lainsäädäntö, valtiosääntö tai kansalaisoikeudet eivät päde ja viranomaisten valtuudet ovat suuremmat kuin tavallisesti. Poikkeustila voidaan julistaa hallituksen päätöksellä esimerkiksi pandemiatilanteissa. Lady Salus ei ole korvausvelvollinen asiakkaiden maksetuista jäsenyyksistä, kertakorteista, vuosikorteista, personal trainer valmennuksista pandemia-aikana. Asiakkaalla on mahdollisuus laittaa asiakkuutensa tauolle veloituksetta tai irtisanoa asiakkuutensa normaalein irtisanomiskäytännöin. Vuosikorteille sekä kertakorteille annamme tarvittaessa lisää käyttöaikaa. Vuosikortin tai kertakortin saa myydä tai luovuttaa toiselle käyttäjälle ilmoittamalla Lady Salukselle uuden haltijan tiedot sähköpostitse tai keskuksen vastaanotossa. Personal trainer valmennukset siirretään tai pidetään etävalmennuksina. Lady Salus tarjoaa kaikille aktiivisille asiakkailleen livestriimauspalvelun, jotta pystyt jatkamaan kuntoilua poikkeustilan aikana.

HENKILÖVAHINKO, SÄILYTYS JA VASTUU VARKAUSTAPAUKSESSA
Asiakas on itse vastuussa omasta kuntoilustaan ja kuntosaliharjoittelustaan sekä asianmukaisen vakuutuksen hankkimisesta sitä varten. Lady Salus ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista tai jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Asiakas on aina itse vastuussa tavaroistaan. Laitteita on käytettävä vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, eikä Lady Salus vastaa laitteissa tapahtuneista loukkaantumisista.

Tervetuloa Lady Saluksen asiakkaaksi!